Forex
044 594-11-94
РУС   УКРКонтакти

 

01004, м. Київ, 
вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39


 Контакти:

 044 594 11 94

 097 594 11 94

 050 386 78 75

  forex@ukrgasbank.com

icq.png   44 77 65 907

  forex.ukrgasbank

 @ukrgasbankfx

 UKRGASBANK FOREX


Мережа відділень
Оформіть договір у найближчому до Вас відділенні.
 

Індикатори США

Баланс по Поточних Рахунках (Current Account)

Квартальний звіт, який враховує товари, послуги і ряд платежів з доходів на цінні папери США даний показник, на відміну від Європи, негативний). Індикатором є співвідношення між сумою платежів, що поступають з-за кордону, і сумою платежів, що йдуть за кордон. Активний баланс (позитивне сальдо) — перевищення отриманих платежів над сплаченими. Пасивний баланс (негативне сальдо) — перевищення сплачених платежів над отриманими.
Публікується в середині останнього місяця кварталу, наступного за оцінюваним.
На ринок впл
иває мало.

 

 

«Бежева Книга» — Економічний Огляд ФЕД США (Beige Book) 

Огляд охоплює сферу промислового виробництва, послуг, сільського господарства, фінансові інститути, ринок праці, ринок нерухомості. Виробляється всіма Федеральними Резервними Банками США.
Публікується 8 раз на рік, по середам, за два тижні до чергового засідання Комітету Відкритого Ринку Федеральної Резервної Системи США (FOMC). 
Вплив на ринок обмежений.

 

 

Будівництво Нових Будинків (Housing Start)

Відображає кількість нових будинків, будівництво яких вже почалося. Даний індикатор безпосередньо пов'язаний із станом доходів населення.
Збільшення його значення сприятливо сприймається ринком.
Публікується на третьому тижні кожного місяця. 
Вплив на ринок суперечливий.

 

 

Валовий Внутрішній Продукт (Gross Domestics Product)

Є головним показником, що відображає стан економіки. Виражається у вигляді індексу по відношенню до попереднього значення, і у вигляді абсолютного значення суми цін на вироблені товари і послуги. 
Публікується раз на квартал. Має значний вплив на ринок.

 

 

Вартість Одиниці Випущеної Продукції (Unit Labour Cost)

Щоквартальний індекс, що показує витрати пов'язані з виробництвом одиниці продукції. Аналіз даного показника рекомендовано проводити спільно з аналізом показника «Productivity». 
Публікується до 10-го числа першого місяця, наступного через один за закінченням кварталу. 
Має сильний вплив на ринок.

 

 

ВВП — Попереднє Значення (GDP Advance)

Даний індикатор є першим рівнем трьох рівнів даних про ВВП, які публікуються кожного кварталу: Advance — Provisional (revised) — Final. 
Публікується раз на квартал.

 

 

ВВП — Остаточне Значення (GDP Final) 

Це оновлення «переглянутого значення» ВВП (provisional). Частіше за все відмінність між ними мінімальна.
Публікується в наступному місяці після публікації (GDP provisional), після 20-го числа.

 

 

ВВП — Переглянуте значення (GDP Provisional (revised))

Це оновлення «попереднього значення» ВВП (advance).
Публікується в наступному місяці після публікації «GDP Advance» після 20-го числа.

 

 

Витрати на Будівництво (Construction Spending)

Виходить в двох видах: абсолютного значення величини витрат і відношення до попереднього показника. Як і всі «будівельні» показники має сезонні коливання. Чутливий до зміни основних процентних ставок США.
Безпосередньо пов'язаний із станом доходів населення. 
Виходить в перший робочий день кожного місяця. 
Вплив на ринок неоднозначний.

 

 

Виробничі Замовлення (Factory Orders)

При аналізі даного показника важливо не його абсолютна величина, а стійка тенденція. Зростання значення індексу є позитивним чинником, що характеризує розвиток національної економіки.
Публікується в перших числах кожного місяця. 
На ринок впливає мало.

 


Грошові Агрегати «М1, М2, М3» (Money Supply «М1, М2, М3»)

Публікація даних показників носить інформативний характер.
Публікуються по четвергах. 
На ринок практично не впливають.

 

 

Державний Бюджет (Federal Budget)

Даний індикатор використовують для довгострокового прогнозування і аналізу економіки. Характеризує співвідношення між доходами держави і витратами.
Публікується біля 20-го числа кожного місяця.
На ринок впливає мало.

 

 

Дефлятор ВВП (GDP Deflator)

Це відношення поточного значення ВВП до його базового значення. Відображає величину інфляційної складової в значенні ВВП. 
Публікується одночасно з ВВП.

 

 

Дефіцит Державного Бюджету (Treasury Statement)

Дані виходять в абсолютних величинах і порівнюються із звітним місяцем попереднього року.
Публікується в другу середу кожного місяця.
Зростання значення показника надає негативний вплив на курс долара США.

 

 

Дозвіл на Будівництво (Building Permits)

Відображає кількість дозволів на будівництво нових будинків. Чутливий до зміни основних процентних ставок. Безпосередньо пов'язаний із станом доходів населення.
Публікується на третьому тижні кожного місяця. 
Зростання значення індикатора надає позитивний вплив на курс долара США.

 

 

Завантаженість Виробничих Потужностей (Capacity Utilization)

Відображає міру використання продуктивного потенціалу економіки країни. Може виступати, як один з інфляційних показників. Рівень 85% говорить про хороший баланс між економічним зростанням і рівнем інфляції. Перевищення цього індикатора викликає інфляційні процеси.
Публікується в середині кожного місяця. 
Вплив на ринок суперечливий.

 

 

Замовлення на товари тривалого користування (Durable Goods Orders)

До товарів тривалого користування відносяться товари з терміном служби більше трьох років. До них відносяться: автомобілі, домашня радіотехніка, меблі і ін. Оскільки ці товари коштують дорого, те збільшення замовлень на них показує готовність споживачів витрачати свої заощадження. Тому, зростання даного показника розцінюється як позитивний чинник для розвитку економіки.
Публікується на четвертому тижні кожного місяця.
Вплив на ринок неоднозначний.

 

 

Заявки на допомогу з Безробіття (Jobless Claims)

Відображає тижневу зміну кількості заявок на здобуття допомоги з безробіття. Зменшення кількості заявок – це сприятливий чинник для зростання курсу долара США. 
Публікується щочетверга. 
Вплив на ринок обмежений.

 


Індекс Вартості Робочої Сили (Employment Cost Index)

Даний квартальний показник включає заробітну плату і посібники з безробіття. Один з інфляційних показників економіки, зростання якого може призвести до зростання курсу долара США. Виходить після 20-го числа січня, квітня, липня і жовтня. 
Вплив на ринок суперечливий. Використовується, в основному, для довгострокових прогнозів.

 

 

Індекс Виробничих Цін (Producer Price Index)

Показує зміну рівня цін на «корзину» товарів, вироблених в промисловості. Вважається достовірнішим, якщо в ньому не враховуються харчова і енергетична галузі промисловості. Складається з двох частин: ціни на вході і ціни на виході. Ціна на виході включає вартість робочої сили.
Публікується в другий тиждень місяця. 
Має сильний вплив на ринок.

 

 

Індекс Ділової Активності Асоціації Менеджерів в Чикаго (Chicago PMI Index)

Є результатами опиту менеджерів по закупівлях у сфері промисловості з Чикаго. Відображає стан виробничих замовлень, ціни на вироблену продукцію і товарні запаси на складах. Значення нижче 45 свідчать про уповільнення темпів розвитку економіки. Зростання його значення, як правило, приводить до зростання курсу долара США. 
Публікується в останній робочий день місяця. 
Робить сильний вплив на ринок.

 

 

Індекс Діловій Активності (ISM (Institute of Supply Management Index)) 

Індикатор дослідницького інституту попиту і пропозиції. Розраховується на основі п'яти головних показників стану економіки. Значення нижче 50 показує уповільнення зростання економіки, вище 60 може говорити про «перегрів». Даний індикатор називають:» індикатор, який рухає ринки».
Публікується в перший робочий день кожного місяця. 
Різка зміна, в будь-яку сторону, може викликати у відповідь реакцію на ринку.

 

 

Індекс Ділової Активності від Федерального Банку у Філадельфії (Philadelphia FED Index)

Даний звіт про поточну економічну ситуацію, є результатами опиту виробників у Філадельфії. Значення нижче нуля свідчать про уповільнення темпів розвитку економіки. 
Публікується в третій четвер кожного місяця. 
Вплив на ринок обмежений. 

 

 

Індекс Ділової Активності в Секторі Послуг (ISM Services Index)

Є результатом опиту менеджерів у сфері послуг з метою оцінки змін, що відбуваються у цій галузі економіки. Значення нижче 50 показує уповільнення темпів зростання. 
Публікується в перших числах кожного місяця. 
Вплив на ринок суперечливий.

 

 

Індекс Ділової Активності Федерального Банку в Атланті (Atlanta Fed Index)

Відображає оцінку поточної економічної ситуації за результатами опитування виробників в Атланті. Значення нижче 0 є показником уповільнення темпів зростання економіки. 
Публікується після 10-го числа кожного місяця. 
Зростання значення цього індексу сприятливо впливає на курс долара США.

 


Індекс Довіри Споживачів (Consumer Confidence) 

Даний індекс розраховується з 1967-го року, коли йому було привласнено значення 100. Розраховується шляхом репрезентативного опиту населення і використовується для прогнозування ринку праці і загального стану економіки. 
Виходить після 20-го числа кожного місяця. 
На ринок впливає мало.

 

 

Індекс Звільнень (Challenger Layoff) 

Даний показник виходить в двох видах: абсолютних одиницях і в процентному відношенні до попереднього показника. Цей звіт заснований на нестатистичній вибірці оголошень про скорочення, опубліковані в провідних ЗМІ. По ньому можна орієнтуватися на ті, які виходять через декілька днів — дані по ринку праці.
Публікується на початку кожного місяця.
Вплив на ринок суперечливий.

 

 

Індекс кількості необхідних працівників (Help-wanted Index) 

Даний індекс відображає обсяг опублікованих оголошень в газетах про найм робітників і службовців за позаминулий місяць. Значення 100 було дано даному індексу в 1987 році. При аналізі в основному використовується зміна тренда, що визначаеться за допомогою ковзаючих середніх (МА).
Зміна тренда може сигналізувати про зміну ситуації на ринку праці.
Виходить в останній четвер кожного місяця.
На ринок впливає мало, проте по даному індексу можна відстежити рівень Безробіття, який виходить за тиждень.

 

 

Індекс Менеджерів по Закупівлях (PMI) 

Це, так званий «Дифузний Індекс», який виводиться з індексу «ISM». Індекс є підсумковим показником опиту менеджерів» Інституту Постачань». Його значення змінюється від 0% до 100%. Значення 50% вважається нормальним.
Даний індикатор, так само як і «ISM» називають» індикатор, який рухає ринки». 
Публікується в перший робочий день кожного місяця. 
Різка зміна, в будь-яку сторону, може викликати у відповідь реакцію на ринку.

 

 

Індекс Настрою Споживача від Університету (Michigan Consumer Sentiment Index)

Даний звіт відображає бажання споживачів витрачати власні гроші. 
Звіт виходить в середині і в кінці кожного місяця. 
Вплив на ринок обмежений.

 

 

Індекс Поступового Розгону Інфляції (ISM Prices Paid)

Є результатом опиту провідних менеджерів компаній-виробників, виражений в пунктах.
Публікується першого числа кожного місяця.
Вплив на ринок суперечливий.

 

 

Індекс Провідних Індикаторів (Leading Indicator Index)

Є средньозваженим індексом таких показників, як «кількість заявок на отримання допомоги з безробіття», «дозвіл на будівництво», «показники грошової маси М-коду» тощо.
Характеризує розвиток економіки протягом найближчих шести місяців. 
Публікується в перших числах кожного місяця. 
Вплив на ринок обмежений.

 

 

Індекс Споживчих Цін (Consumer Price Index)

Відображає рівень роздрібних цін на «корзину» товарів і послуг. Є головним індикатором рівня інфляції. При розрахунку індексу враховуються ціни на імпортні товари і послуги. 
Публікується в середині кожного місяця. 
Вплив на ринок неоднозначний.

 


Кількість Проданих Будинків (Existing Home Sale) 

Показує кількість проданих будинків на вторинному ринку нерухомості. Безпосередньо пов'язаний з рівнем доходів населення.
Збільшення даного показника відображає економіку, що розвивається. 
Публікується після 20-го числа кожного місяця. 
Зростання даного показника може викликати зростання курсу долара США.

 

 

Кількість Проданих або Виставлених на Продаж Будинків (New Home Sales) 

Відображає величину проданих або виставлених на продаж житлових будинків, розрахованих на одну сім'ю в рік.
Як і всі індикатори, пов'язані з нерухомістю, схильний до сезонних коливань. 
Виходить в перших числах кожного місяця. 
Вплив на ринок обмежений.

 

 

Кількість Робочих Місць, Створених в Несільскогосподарському Секторі Економіки (Nonfarm Payrolls)

Відображає зміну рівня зайнятості в країні (payroll — платіжна ведомость).
Його називають» індикатор, який рухає ринки». Збільшення його значення на 200000 в місяць, прирівнюється до збільшення ВВП на 3%. 
Публікується в першу п'ятницю кожного місяця. 
Має сильний вплив на ринок.

 

 

Особисті Доходи (Personal Income)

Включає заробітну плату, виплати по соціальному страхуванню, дохід по банківських вкладах та інші.
Зростання його значення може привести до зростання обсягу роздрібних продажів, що розцінюється ринком як позитивний чинник. 
Виходить після 20-го числа кожного місяця. 
Вплив на ринок суперечливий.

 

 

Особисті Витрати (Personal Spending) 

Даний показник включає три складових: витрати на придбання товарів тривалого користування, короткочасного користування і послуг.
Його величина часто прогнозована. 
Публікується після 20-го числа кожного місяця. 
Вплив на ринок обмежений.

 

 

Платіжний Баланс (Balance of Payment)

Індикатор є співвідношенням між сумою платежів, що поступають з-за кордону, і сумою платежів, що йдуть за кордон. Враховує: Торгівельний Баланс, Баланс по Поточних Платежах і Баланс по Фінансових Рахунках.
У США, як правило, позитивний, але близький до нуля. Активний баланс (позитивне сальдо) — перевищення отриманих платежів над сплаченими. Пасивний баланс (негативне сальдо) — перевищення сплачених платежів над отриманими.
Публікується в середині кожного місяця. 
Має сильний вплив на ринок.

 

 

Продуктивність Праці (Productivity)

Квартальний звіт, що показує зміну обсягу випущеної продукції з розрахунку на одного працівника. При аналізі даного показника необхідно звертати увагу на його внутрішню структуру.
Зростання значення індексу є позитивним чинником для розвитку національної економіки. 
Публікується до 10-го числа місяця, наступного за закінченням кварталу. 
Має сильний вплив на ринок.

 

 

Промислове Виробництво (Industrial Production)

Один з головних показників стану національної економіки. Відображає рівень зміни обсягу випуску продукції в промисловому виробництві і комунальних послуг.
Зростання даного показника, як правило, приводить до зростання долара США. 
Виходить в середині кожного місяця. 
Має значний вплив на ринок.

 

 

Рівень Безробіття (Unemployment) 

Даний індикатор показує процентне співвідношення числа безробітних до загальної чисельності працездатного населення. 
Публікується в першу п'ятницю кожного місяця (якщо перша п'ятниця — перше число, то в другу). 
Має дуже сильний вплив на ринок.

 

 

Роздрібні Продажі (Retail Sales)

Даний індекс показує зміну обсягу продажів в роздрібній торгівлі. Виходить в двох видах. Найбільш достовірну інформацію дає та частина, в якій не враховуються «продажі автомобілів». Зростання обсягу роздрібних продажів є позитивним чинником для розвитку національної економіки. 
Публікується в середині кожного місяця. 
Вплив на ринок обмежений.

 

 

Середня Заробітна Плата за Тиждень (Real Earning or Real Average Weekly Earning) 

Даний індекс входить до групи інфляційних показників. Виходить в двох видах: у вигляді абсолютного значення і у вигляді індексу по відношенню до попереднього періоду розгляду. Для виключення впливу інфляції розрахунок виробляється по відношенню до базового року, за який прийнятий 1982 рік. 
Публікується в середині кожного місяця. 
Вплив на ринок обмежений.

 


Середня Почасова Заробітна Плата (Average Hourly Earnings)

Показник відноситься до групи інфляційних індикаторів. Показує два значення: абсолютне значення та відношення до попереднього періоду розгляду. 
Публікується в першу п'ятницю кожного місяця (якщо перша п'ятниця припадає на перше число, то в другу п'ятницю). 
Має сильний вплив на ринок.

 

 

Споживчий Кредит (Consumer Credit)

Зростання значення цього індексу є позитивною характеристикою стану економіки. Відображає обсяг кредиту для приватних осіб і купівель.
Публікується в кінці першої декади кожного місяця.
На ринок впливає мало.

 

 

Складські Запаси (Business Inventories)

Для даного індикатора важливе не абсолютне значення, а стійка тенденція в його динаміці.
Публікується в середині кожного місяця. 
Зростання значення даного індексу надає негативний вплив на курс долара США.

 

 

Середній Робочий Тиждень (Average Work week)

Індикатор показує середню тривалість робочого тижня за минулий місяць. Є хорошим показником стану ринку праці на різних стадіях економічного циклу.
Публікується в першу п'ятницю кожного місяця (якщо перша п'ятниця потрапляє на перше число, то в другу п'ятницю).
Має слабкий вплив на ринок.

 

 

Торговельний Баланс (International Trade or Trade Balance)

Відображає різницю між експортом і імпортом в абсолютних величинах. Активний баланс (позитивне сальдо) — перевищення суми цін вивезених товарів над ввезеними. Пасивний баланс (негативне сальдо) — перевищення суми цін ввезених товарів над вивезеними. Позитивне сальдо є сприятливим чинником для зростання курсу національної валюти. 
Виходить в четвер третього тижня кожного місяця. 
Має сильний вплив на ринок.

 

 

Товарні Запаси на Складах Оптової Торгівлі (Wholesale Inventories) 

Даний індекс показує відношення між оптовою і роздрібною торгівлею. Великі обсяги продукції, що скупчилася, може показувати негатив або застій в економіці. 
Публікується 10-го числа кожного місяця. 
Зростання значення показника здійснює негативний вплив на курс долара США.

 

 

Ціни на Експорт (Export Prices)

Один з інфляційних показників. Показує зміну цін на експорт за місяць. 
Виходить 10-го числа кожного місяця. 
На ринок впливає мало.

 


Ціни на Імпорт (Import Prices)

Даний індикатор відноситься до групи інфляційних показників. Показує зміну цін на імпорт за місяць.
Виходить 10-го числа кожного місяця. 
Вплив на ринок обмежений.

 

 

Щотижневий Огляд Роздрібних Продажів (Redbook)

Є результатом досліджень обсягів роздрібних продажів крупних супермаркетів.
Виходить у вигляді порівняння минулих тижнів цього місяця, з такою ж кількістю тижнів попереднього місяця.
Публікується кожен вівторок. 
Вплив на ринок обмежений.    


Повернутися на головну

Создание сайта — X•STYLE