Forex
044 594-11-94
РУС   УКРКонтакти

 

01004, м. Київ, 
вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39


 Контакти:

 044 594 11 94

 097 594 11 94

 050 386 78 75

  forex@ukrgasbank.com

icq.png   44 77 65 907

  forex.ukrgasbank

 @ukrgasbankfx

 UKRGASBANK FOREX


Мережа відділень
Оформіть договір у найближчому до Вас відділенні.
 

Кількість робочих місць по рекламним оголошенням (ANZ Job Advertisements)

Даний індикатор показує процентну зміну до попереднього показника, тобто збільшилася або уменьшившееся кількість оголошень про запрошення на роботу в рекламних виданнях. Має яскраво виражену сезонну залежність. Виходить на початку-середині першої декади кожного місяця. Індикатор приймається учасниками ринку до уваги.

 

Дозвіл на будівництво (Building Permits)

Відображає кількість дозволів на будівництво нових будинків за попередній місяць. Чутливий до зміни основних процентних ставок. Безпосередньо пов'язаний зі станом доходів населення. Публікується в кінці кожного місяця. Зростання значення індикатора робить позитивний вплив на курс валюти.

 

Індекс споживчих цін на основні товари (Capital Goods Price Index)

Квартальний звіт, який відображає рівень роздрібних цін на «корзину» товарів і послуг. Показує % до попереднього показника і до кварталу, який оцінюють рік назад. Є головним індикатором рівня інфляції. При розрахунку індексу враховуються ціни на імпортні товари і послуги. Публікується в кінці другого місяця кварталу, наступного за кварталом, який оцінюють. Впливає на ринок.

 

Індекс цін на основні природні ресурси (Commodity Price Index) 

Місячний звіт, який показує % зміни за основними видами експортних ресурсів (вугілля, мідь і т.д.) до попереднього показника і до того ж місяця роком раніше. Публікується в кінці першої декади кожного місяця. Різка зміна, в будь-яку сторону, може викликати відповідну реакцію на ринку.

 

Баланс по поточним рахунках (Current Account)

Квартальний звіт, який враховує абсолютних значеннях), крім товарів, послуг (сервіс) і ряд платежів по доходах на цінні папери. Індикатор представляє собою співвідношення між сумою платежів, що надходять з-за кордону, і сумою платежів, що йдуть за кордон. Публікується в кінці останнього місяця кварталу, наступного за оцінюваним. На ринок впливає мало.

 

Індекс цін на продукти харчування (Food Price Index)

Визначає зміну рівня цін на «корзину» продуктів першої необхідності за минулий місяць в порівнянні з попереднім. Є одним з інфляційних показників, зростання якого може спровокувати RBNZ підвищити облікову ставку. Публікується на початку / середині другої декади кожного місяця. Індикатор приймається учасниками ринку до уваги.

 

Індекс цін на житло (House Prices Index)

Показник відображає відсоткову зміну до даних попереднього місяця. Стале збільшення показника може привести до підвищення облікової ставки Резервним Банком. Виходить на початку другої декади кожного місяця. Вплив на ринок неоднозначно.

 

Індекс витрат на робочу силу (Household Labour Force Survey Index)

Квартальний звіт, що відображає % зміну до кварталу, який оцінюють, рік назад. Публікується на початку другого місяця кварталу, наступного за оцінюваним. Різка зміна, в будь-яку сторону, може викликати відповідну реакцію на ринку.

 

Грошові агрегати «М» (Money Supply)

Публікація даних показників носить інформативний характер.

Публікуються в кінці кожного місяця. Вплив на ринок практично не надають.

 

Індикатор бізнес клімату (NBNZ Business Confidence Indicator)

Відображає настрої в ділових колах Нової Зеландії в процентному відношенні до попередніх даних і до цього ж показника, за місяць, який оцінюють, рік тому. Виходить в кінці оцінюваного місяця. Учасники ринку приймають даний показник до уваги.

 

Вкладення в держоблігації нерезидентів (Non Resident Bond Holdings) 

Показує процентну і абсолютну зміну до попереднього місяця. Зростання вкладень позитивно відображається на курсі національної валюти. Публікуються в середині кожного місяця. Різка зміна, в будь-яку сторону, може викликати відповідну реакцію на ринку.

 

Частка робочої сили в загальній чисельність працездатного населення (Participation Rate) 

Даний квартальний індикатор показує процентне відношення числа найманих робітників до загальної чисельності працездатного населення за минулий місяць у відсотках. Публікується на початку першої декади другого місяця кварталу разом з Unemployment Rate. На ринок впливає мало.

 

Індекс виробничих цін (Producers Price Index)

Квартальний звіт, який показує зміну рівня цін на «корзину» товарів, вироблених в промисловості. Вважається більш достовірним, якщо в ньому не враховуються харчова і енергетична галузі промисловості. Складається з двох частин: ціни на вході і ціни на виході. Ціна на виході включає в себе вартість робочої сили. Відображається у % до попереднього показника і до кварталу, який оцінюють, рік назад. Публікується в середині-кінці другого місяця, наступного за оцінюваним кварталом. Впливає на ринок.

 

Індекс цін на сировину (Raw Materials Prices Index)

Показує процентну зміну ціни на сировину на вході для виробництва та переробної промисловості до попереднього місяця і в річному обчисленні. Публікується в кінці першої декади кожного місяця, наступного через один за оцінюваним. Вплив на ринок незначно.

 

Роздрібні продажі (Retail Sales)

Даний індекс показує зміну обсягу продажів в роздрібній торгівлі за позаминулий місяць. Зростання обсягу роздрібних продажів є позитивним чинником для розвитку національної економіки. Публікується на початку / середині другої декади кожного місяця. Індикатор приймається учасниками ринку до уваги.

 

Торговельний баланс (Trade Balance)

Відображає різницю між експортом і імпортом в абсолютних величинах за минулий місяць. Активний баланс (позитивне сальдо) — перевищення суми цін вивезених товарів над ввезеними. Пасивний баланс (негативне сальдо) — перевищення суми цін ввезених товарів над вивезеними. Позитивне сальдо є сприятливим фактором для росту курсу національної валюти. Публікується або в кінці місяця, наступного за оцінюваним, або на початку місяця, наступного через один за оцінюваним. Впливає на ринок.

 

Рівень безробіття (Unemployment Rate)

Квартальний звіт, який показує процентне відношення загального числа безробітних до загальної чисельності працездатного населення за минулий квартал. Публікується в кінці першої декади другого місяця кварталу, наступного за оцінюваним. Робить дуже сильний вплив на ринок.

 

Витрати на робочу силу (Labour Cost Index)

Індикатор відображає квартальну зміну заробітних плат та інших доходів одержуваних працюючими громадянами. Підвищення значення має позитивний ефект для національної валюти, тому що коли фірми платять більше за робочу силу, то вони швидше за все переведуть свої витрати на кінцевого споживача, що в свою чергу позначиться на індексі споживчих цін.

 

Індекс ділової активності в промисловості (Manufacturing Activity)

Індикатор показує рівень ділової активності промислового сектора. Якщо після періоду зміцнення індикатор починає показувати зниження, то це передбачає розворот ділового циклу вниз і згортання промислової активності. Якщо ж він, досягнувши мінімуму, розвертається наверх, то це є ознакою майбутнього відновлення економіки.

 

Індекс менеджерів з постачання в обробній промисловості (Purchasing Managers Index — PMI)

Індикатор показує рівень ділової активності промислового сектора. Якщо після періоду зміцнення PMI починає показувати зниження, то це передбачає розворот ділового циклу вниз і згортання промислової активності. Якщо ж PMI, досягнувши мінімуму, розвертається наверх, то це є ознакою майбутнього відновлення економіки.

 

Індекс споживчих цін (Consumer price index — CPI)

Індикатор відстежує зміну роздрібних цін на товари і послуги, що входять до споживчого «кошика». У розрахунок Індексу включені ціни на продукти харчування, одяг, витрати на освіту, охорону здоров'я, транспорт, комунальні платежі, дозвілля. Індикатор розраховується щомісячно і є основним «барометром» рівня інфляції в будь-якій країні, в тому числі, і в Австралії. Вважається найважливішим інфляційним показником.

 

Індекс цін виробників «на вході» (Producer input prices — PPI input)

Індикатор відображає зміну рівня цін на комплектуючі і напівфабрикати в промисловості (зростання цін виробників «на вході» може не відобразитись на кінцевій інфляції, оскільки можливе зниження витрат у процесі виробництва). Індикатор впливає на ринок і, зокрема, на новозеландський долар. Виходить в парі з індикатором «ядра» Core Input PPI.

 

Індекс цін виробників «на виході» (Producer output prices — PPI output)

Індикатор визначає зміну рівня відпускних цін на готову продукцію і товари у промисловості. Є таким же сильним показником рівня інфляції, як і PPI Input. Відображає інфляційний тиск на економіку з боку експортерів і виробників. Зростання цін виробників «на вході» може не відбитися на кінцевій інфляції, оскільки можливе зниження витрат у процесі в сфері торгівлі.

 

Платіжний баланс (Balance of Payments)

Баланс платежів країни за кордон і надходжень з-за кордону. Найбільш поширений вид балансів міжнародних розрахунків. Якщо надходження перевищують платежі, баланс вважається активним (має активне сальдо); в іншому випадку він пасивний (має пасивне сальдо). У платіжному балансі знаходять вартісне вираження всі зовнішньоекономічні операції країни. У більшості країн світу платіжний баланс складається за формою, рекомендованою Міжнародним валютним фондом. Розрізняють: зовнішньоторговельний баланс, баланс послуг і некомерційних платежів і баланс руху капіталів і кредитів. Публікація даних по платіжному балансу справляє помітний вплив на

новозеландський долар, ринок прийде вагоме значення цього індикатора.

 

Приріст ВВП (Gross domestic product — GDP)

Індикатор, що вимірює темпи збільшення валового внутрішнього продукту. ВВП являє собою сукупну вартість всіх товарів і послуг, вироблених протягом року на території країни без поділу ресурсів, використаних на їх виробництво, на імпортні і внутрішні. Найчастіше використовують два методи розрахунку ВВП: по-перше, шляхом підсумовування всіх доходів в економіці (заробітної плати, відсотків на капітал, прибутків і ренти), по-друге, шляхом підсумовування усіх зроблених витрат (споживання, інвестицій, державних закупівель товарів і послуг, а також чистого експорту). ВВП є найголовнішою характеристикою економічної успішності країни, що відстежує її економічне зростання або підйом. Приріст ВВП — важливий показник для новозеландського долара. При цьому, найбільш сильна реакція валюти звичайно буває на квартальні дані індикатора.

 

Рівень погодинної оплати праці (Average Hourly Earnings)

Індикатор, що показує вартість робочої сили в перекладі на погодинну оплату праці, що встановлюється урядовими органами. Індикатор умовно відображає інфляційний тиск та має незначний вплив на національну валюту.

Создание сайта — X•STYLE