Forex
044 594-11-94
РУС   УКРКонтакти

 

01004, м. Київ, 
вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39


 Контакти:

 044 594 11 94

 097 594 11 94

 050 386 78 75

  forex@ukrgasbank.com

icq.png   44 77 65 907

  forex.ukrgasbank

 @ukrgasbankfx

 UKRGASBANK FOREX


Мережа відділень
Оформіть договір у найближчому до Вас відділенні.
 

Індикатори Австралії

Закінчене будівництво (Construction Work Done)

Індикатор об'єму сукупності завершених будівельних робіт, включаючи нові будівлі і перебудову тих, що існують. Показник виводиться з щоквартальної статистики за даними будівельної активності. Зростання індикатора позитивно діє на австралійський долар, оскільки високий рівень будівельної активності сприятливо впливає на економіку в цілому.

 

 

Індекс ділової активності у виробничому секторі (Purchasing Managers Index – PMI) 

Рівень ділової активності промислового сектора. Якщо після періоду укріплення PMI починає показувати зниження, то це передбачає розворот ділового циклу вниз і згортання промислової активності. Якщо ж PMI, досягнувши мінімуму, розвертається вгору, то це є ознакою майбутнього відновлення економіки.

Має значний вплив на ринок.

 

 

Індекс ділової активності в секторі послуг (Service PMI)

Індикатор розраховується на основі опиту менеджерів у сфері послуг. Мета опиту — оцінка змін, що відбуваються в цій галузі. Значення Індексу нижче 50 б.п. є сигналом уповільнення темпів розвитку економіки Австралії. На формування остаточного показника чинять тиск не лише об'єктивні чинники, але і психологічні.

 

 

Індекс довіри в ділових колах (NAB Business Confidence) 

Індикатор відображає сітуацію в несільскогосподарських секторах економіки Австралії. Індикатор складається на базі опиту близько 350 компаній і фірм Австралії.

 

 

Індекс довіри споживачів (Westpac Consumer Confidence) 

Індикатор показує оптимізм настрою споживачів відносно поточних економічних умов в Австралії. Показник розраховується на базі щомісячного опиту, в якому респонденти оцінюють перспективи економіки країни. Він має помірний вплив на фінансовий ринок, оскільки може не відображати дійсне економічне положення в державі. Проте, індекс довіри споживачів традиційно використовується для складання прогнозу відносно тенденцій зайнятості населення і загального стану економіки. Зростання індикатора є позитивним чинником для національної валюти. Його зниження, навпаки, веде до падіння австралійського долара.

 

 

Індекс витрат на робочу силу (Labour Price Index) 

Індикатор зростання витрат роботодавців Австралії, пов'язаних з персоналом. Індекс включає витрати на виплату заробітної плати робітникам і службовцям, витрати на допомогу і пільги для співробітників, витрати на охорону здоров'я, пенсійне забезпечення, а також пільги, санкціоновані урядом (соціальне забезпечення, допомога з безробіття і безкоштовна медична допомога). Коли вартість безкоштовного медичного обслуговування зростає, то опиняється в числі перших показників, які відображають зростання інфляції (окрім традиційних основних інфляційних індикаторів).

 

 

Індекс випереджаючих індикаторів (Westpac-Melbourne Institute Leading index) 

Середньозважений показник, що розраховується по сукупності випереджаючих індикаторів з метою прогнозування стану економіки. До випереджаючих індикаторів відносять показники виробничих замовлень, заявки на допомогу з безробіття, показники грошової маси, середній робочий тиждень, дозволи на будівництво, ціни на основні акції, замовлення на товари тривалого користування, індекс споживчої довіри.

 

 

Індекс споживчих цін (Consumer Price Index – CPI)

Індикатор стежить за зміною роздрібних цін на товари і послуги, що входять в споживчу корзину. В розрахунок Індексу включені ціни на продукти харчування, одяг, витрати на освіту, охорону здоров'я, транспорт, комунальні платежі, дозвілля. Індикатор розраховується щомісячно вважається найважливішим показником інфляції.

 

 

Індекс співпадаючих індикаторів (Westpac-Melbourne Institute Coincident Index) 

Індикатор, що відображає поточну економічну активність в Австралії. Є одним з показників стабільного розвитку економіки країни.

 

 

Індекс цін на житло (House Price Index)

Індекс ділового оптимізму в секторі житлового будівництва розраховується на основі даних щомісячного звіту Національної Асоціації Домобудівників, в якому представлені дані по поточних продажах будинків, прогноз продажів на пів-року і список передбачуваних покупців. Індекс оцінює, наскільки оптимістично налаштовані представники сектора житлового будівництва відносно поточних умов ведення бізнесу, а також перспектив розвитку сектора в найближчі шість місяців.

 

 

Індекс цін на імпорт (Import price index)

Індикатор, що відображає зміну вартості імпортних товарів і послуг. Оскільки при розрахунку індексу споживчих цін (CPI) враховуються ціни на імпортні товари і послуги, то даний індикатор характеризує вплив цін на імпорт, зміну роздрібних цін на корзину товарів і послуг. Дані про ціни на імпорт часто використовуються для дослідження тиску, який надають на ринок зміни курсів іноземних валют. Імпортні ціни переважно знижуються, коли національна валюта вагома. Як правило, до розрахунку Індексу не враховуються енергоносії.

 

 

Індекс цін на експорт (Export price index) 

Щомісячний індекс, відображає динаміку змін ціни на товари і послуги експортного походження. Індекс є одним з індикаторів інфляційного тиску. В умовах очикування підвищення основних процентних ставок зростання індексу призводить до зростання курсу австралійського долара.

 

 

Індекс цін виробників (Producer Price Index – PPI) 

Показник середнього рівня зміни цін на сировину, матеріали і товари проміжного вжитку відносно базисного періоду. Використовується для перерахунку в порівнянні ціни максимально деталізованих компонентів валового національного продукту.

 

 

Кредитування приватного сектора (Private Sector Credit) 

Індикатор, що показує темпи зростання обсягів в секторі приватного кредитування в Австралії. Показник не має значного впливу на ціну австралійського долара на міжнародному валютному ринку. Проте, є сигналом, по якому можна відстежувати можливий перегрів в банківському секторі, зокрема, в питанні активності видачі кредитів.

 

 

Обсяг іпотечного кредитування (Home Loans) 

Індикатор, що показує темпи зростання обсягів в секторі іпотечного кредитування в Австралії. Даний показник сигналізує про зміну активності видачі кредитів на ринку житла. Є передбачаючим індикатором деяких показників в будівельному секторі і секторі нерухомості, а також індексів споживчої довіри і оптимізму. Реакція австралійського долара на вихід цього індикатора помірна.

 

 

Платіжний баланс (Balance of payments) 

Баланс платежів країни за кордон і платежів з-за кордону. Найбільш поширений вид балансів міжнародних розрахунків. Якщо платежі з-за кордону перевищують — активне сальдо; якщо перевищують платежі за кордон — пасивне сальдо. У платіжному балансі відображуються всі зовнішньоекономічні операції країни. Індикатор має вагомий вплив на ринок.

 

 

Приріст ВВП (Gross Domestic Product – GDP) 

Індикатор, що вимірює темпи збільшення валового внутрішнього продукту. ВВП є сукупною вартістю всіх товарів і послуг, вироблених протягом року на території країни без розділення ресурсів використаних на їх виробництво — на імпортні і внутрішні. Найчастіше використовують два методи розрахунку ВВП: шляхом підсумовування всіх доходів в економіці (заробітної плати, відсотків на капітал, прибутків і ренти) та шляхом підсумовування всіх витрат (попиту, інвестицій, державних закупівель товарів і послуг, а також чистого експорту). ВВП є найголовнішою характеристикою економічної успішності країни. Приріст ВВП Австралії — важливий показник для австралійського долара. При цьому, найбільш сильна реакція ринку на квартальних даних індикатора.

 

 

Продаж автомобілів (New Motor Vehicle Sales)

Індикатор показує активність в секторі продажу автотранспорту. Показник не має значного впливу на ринок, якщо не супроводжується додатковими чинниками, що «підігрівають» інтерес до нього.

 

 

Роздрібні продажі (Retail Sales) 

Щомісячний індекс зміни обсягу продажів в роздрібній торгівлі. Даний індикатор є основним показником споживчих витрат і на основі його розраховується індекс споживчих цін. Вимірюється цей показник у відсотках, виходить щомісячно.

 

 

Рівень безробіття (Unemployment Rate)

Даний індикатор показує процентне співвідношення числа безробітних до загальної чисельності працездатного населення. 
Має значний вплив на ринок.

 

 

Схвалені заявки на будівництво (Building Approvals) 

Індикатор, що показує загальне число австралійських будинків і квартир, схвалених для будівництва. Показник відображає майбутню активність в секторі будівництва і є передбачаючим індикатором зростання або падіння даного сегменту ринку нерухомості. Має помірний вплив на ринок.

 

 

Торговельний Баланс (Trade Balance) 

Сукупність всіх торговельних операцій країни на світовому рівні; сальдо торговельного балансу є різницею між обсягом виробленої і вивезеної з країни продукції і обсягом продукції, ввезеної в країну. Якщо сальдо торговельного балансу виходить позитивним, то це означає, що економіка розвивається успішно і торговельний баланс перебуває в стані профіциту. Якщо навпаки, торговельний баланс в «мінусі», значить, в наявності дефіцит, і це погано відображатиметься на економічних процесах, на курсі національної валюти, на довірі і кредитоспроможності країни. Індикатор є одним з найважливіших показників успішності економіки. Має значний вплив на ринок 


Повернутися на головну

Создание сайта — X•STYLE