Forex
044 594-11-94
РУС   УКРКонтакти

 

01004, м. Київ, 
вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39


 Контакти:

 044 594 11 94

 097 594 11 94

 050 386 78 75

  forex@ukrgasbank.com

icq.png   44 77 65 907

  forex.ukrgasbank

 @ukrgasbankfx

 UKRGASBANK FOREX


Мережа відділень
Оформіть договір у найближчому до Вас відділенні.
 

Словник термінів

21 ноября 2012 г.
Арбітраж (Arbitrage)
курс, за яким клієнт здійснює торгову операцію з купівлі фінансових активів (більша цифра у двосторонній котировці).

21 ноября 2012 г.
Аск (Ask price)
курс, за яким клієнт здійснює торгову операцію з купівлі фінансових активів (більша цифра у двосторонній котировці).

17 ноября 2012 г.
Базова валюта (Base currency)
перша валюта у валютній парі

17 ноября 2012 г.
Баланс (Balance)
величина, яка відображає стан рахунку Клієнта без урахування операцій, які здійснюються Клієнтом на поточний момент.

21 ноября 2012 г.
Бик (Bull)
учасник ринку, який вважає, що ціна певного фінансового інструменту буде підвищуватись, та здійснює купівлю фінансового інструменту.

21 ноября 2012 г.
Бичий ринок (Bull market)
ринок, який характеризується зростанням цін (курсу).

21 ноября 2012 г.
Бід (Bid Price)
курс, за яким клієнт здійснює операцію продажу фінансових активів (менша цифра двосторонньої котировки).

21 ноября 2012 г.
Брокер (Broker)
особа чи організація, яка купує та продає цінні папери (товари, інші активи) на фінансових ринках для третіх осіб та діє від імені клієнтів за певне комісійне винагородження.

17 ноября 2012 г.
Валюта (Currency)
будь-яка форма грошей, які були випущені державою або центральним банком, та яка використовується як законний засіб платежів.

21 ноября 2012 г.
Валютна пара (Currency pair)
дві валюти, з яких складається котирування на валютному ринку Forex. Наприклад, EUR/USD.

21 ноября 2012 г.
Ведмежий ринок (Bear market)
ринок, який характеризується поступовим зниженням ціни в певний часовий період.

21 ноября 2012 г.
Ведмідь (Bear)
учасник ринку, який вважає, що ціна певного фінансового інструменту буде знижуватися, та здійснює продаж фінансового інструменту.

21 ноября 2012 г.
Велика фігура (Big figure)
зміна ціни фінансового інструменту на базисну міру в 100 пунктів (жарг.).

21 ноября 2012 г.
Виписка по рахунку (Account Statement)
документ (тверда або електронна копія), який містить відомості про проведені операції та стан рахунку Клієнта за певний період.

21 ноября 2012 г.
Висхідна тенденція (Uptrend)
підвищення цін, що супроводжується утворенням низки максимумів та мінімумів, що зростають.

21 ноября 2012 г.
Відкат (Rebound)
зміна напрямку руху ринкових цін після того, як довгострокова тенденція їх росту або падіння призвела до того, що учасники ринку вважають цінові рівні, що склалися, зависокими або занизькими.

21 ноября 2012 г.
Відкриття довгої позиції (Going long)
купівля фінансового активу (акції, товару чи валюти) з метою інвестування або спекуляції.

21 ноября 2012 г.
Відкриття короткої позиції (Going short)
продаж фінансового активу (акції, товару чи валюти) з метою інвестування або спекуляції.

21 ноября 2012 г.
Вільно конвертована валюта (Hard Currency)
валюта, яка скрізь приймається для платежів за поточним ринковим курсом; конвертованими вважаються валюти тих країн, які відмінили валютні обмеження принаймні по поточним операціям; цілком конвертовані валюти (включаючи свободу фінансових операцій) мають менш ніж 20 провідних країн світу.

21 ноября 2012 г.
Внутрішньоденний період (Intra-day)
будь-який період часу коротший за денний.

21 ноября 2012 г.
Внутрішньоденний трейдер (Day trader)
учасник ринку, який відкриває та закриває позиції на ринку впродовж біржової сесії та не залишає відкритих позицій між сесіями.

21 ноября 2012 г.
Графік (Chart)
графічне відображення змін ціни (курсу) певного фінансового актива.

22 ноября 2012 г.
Дата валютування (Value date)
дата, за якою сторони фінансової угоди погоджуються виконати свої зобов’язання, тобто платежі. У спотових валютних угодах дата валютування зазвичай є другим робочим днем після дати угоди.

22 ноября 2012 г.
Депозит (Deposit)
гроші, які внесено на торговий/ігровий рахунок для подальших операцій.

22 ноября 2012 г.
Дериватив (Derivative)
контракт, ціна якого змінюється разом з ціною пов’язаного або базового цінного паперу, ф’ючерса або іншого фізичного інструмента. Найбільш популярним похідним інструментом є опціон.

22 ноября 2012 г.
Дефіцит (Deficit)
негативний торговий або платіжний баланс.

22 ноября 2012 г.
Дивергенція, “Дивер” (Divergence)
розбіжність – ситуація, у якій два чи більше графіків індексів дають розбіжність з графіком ціни.

22 ноября 2012 г.
Діапазон (Range)
відстань між найвищою та найнижчою ціною за дану торгову сесію.

22 ноября 2012 г.
Довга позиція (Long position)
позиція, прибуток якої зростає при зрості ринкової ціни. Коли при відкритті позиції трейдер купує базисну валюту пари, говорять, що він займає довгу позицію.

22 ноября 2012 г.
Еквіті (Equity)
величина, яка відображає стан рахунку Клієнта з урахуванням операцій, які він здійснює на поточний момент.

22 ноября 2012 г.
Євро (Euro)
валюта Європейського валютного союза,яка прийшла на зміну ECU (European Currency Unit).

22 ноября 2012 г.
Європейский центральний банк (European Central Bank, ECB)
центральний банк Європейського валютного союзу.

22 ноября 2012 г.
Європейський валютний союз (European Monetary Union – EMU)
головна ціль EMU – створення єдиної європейської валюти, або євро, яка офіційно змінила валюти країн, членів ЄС у 2002 році. У січні 1999 року почалася перша стадія вводу євро. Зараз євро використовується як повноправний засіб платежу та є в обігу у країнах ЄС.
Європейский центральний банк (European Central Bank, ECB) – центральний банк нового Європейського валютного союзу.

21 ноября 2012 г.
Закрита позиція (Closed position)
ринкова позиція, за якою була здійснена зворотна угода та проведений відповідний розрахунок прибутку/збитку.

21 ноября 2012 г.
Зважене ковзаюче середнє (Weighted moving average)
ковзаюче середнє, при розрахунку якого кожному значенню ціни надається певна вага. Зазвичай останній показник має найбільшу вагу.

21 ноября 2012 г.
Зустрічна валюта (Counter currency)
друга валюта в парі валют.

22 ноября 2012 г.
Ігровий/торговий долар (Gaming/trading dollar)
одиниця, у якій ведеться облік ігрових операцій клієнтів та розраховується їхній виграш чи програш.

22 ноября 2012 г.
Індикатор, технічний (Indicator, custom/technical)
математичне перетворення ціни та/або об’ємів фінансового інструменту для прогнозування майбутніх змін цін. На основі сигналів технічних індикаторів приймаються рішення відносно того, як та коли відкривати та закривати позицію.

22 ноября 2012 г.
Інтервенція (Intervention)
активні дії центрального банку на ринку з метою зміни курсу валюти.

22 ноября 2012 г.
Інфляція (Inflation)
стан економіки, при якому ціни на споживчі товари ростуть, а купівельна здатність споживачів знижується.

21 ноября 2012 г.
Кабель (Cable)
курс валютної пари GBP/USD (жарг.).

21 ноября 2012 г.
Клірінг, Розрахунок (Clearing)
завершення взаєморозрахунків за угодою.

21 ноября 2012 г.
Комісія (Commission)
комісійне винагородження, яке стягується брокером (або іншим посередником) за проведення операцій від імені Клієнта.

21 ноября 2012 г.
Консолідація (Consolidation)
фігура технічного аналізу ринкової ситуації: характеризується рухом ціни (курсу) фінансового активу «в бік» (без певної зростаючої чи спадаючої тенденції).

21 ноября 2012 г.
Контракт на різницю (Contract for difference, CFD)
контракт на надання можливості для однієї з сторін здійснити спекулятивну операцію з певним фінансовим активом без фізичної поставки.

21 ноября 2012 г.
Корекція, Період корекції (Retracement, Correction)
зворотній рух ціни або відкіт цін від попереднього максимуму чи мінімуму, виражений у відсотках.

21 ноября 2012 г.
Коротка позиція (Short position)
позиція, прибуток якої зростає при зниженні ринкової ціни. Коли при відкритті позиції учасник ринку продає базисну валюту пари, кажуть, що він займає коротку позицію.

21 ноября 2012 г.
Котирування (Quote, Quotation)
визначена ринкова ціна. Складається з двох цифр (Bid/Ask), одна з яких показує ціну купівлі, а інша – ціну продажу певного фінансового активу на теперішній момент.

21 ноября 2012 г.
Кредитне плече (Leverage)
відношення об’єму угоди до обов’язкового розміру забезпечення.

21 ноября 2012 г.
Крос-валютні пари, крос-курси (Cross currency pairs, Cross-Rate)
курс обміну двох валют, якщо жодна з них не є доларом США. Наприклад, EUR/GBP.

21 ноября 2012 г.
Курс (Rate)
ціна однієї валюти, виражена в одиницях іншої валюти.

21 ноября 2012 г.
Лінійчата діаграма (Bar chart)
тип графику цін, кожний елемент якого вказує чотири ключеві ціни: максимум та мінімум ціни, на основі яких зображується вертикальна риска, а також ціна відкриття та закриття, які відмічаються штрихами відповідно ліворуч та праворуч від вертикальної риски.

21 ноября 2012 г.
Лінія тренду (Trendline)
лінія на ціновому графіку, що з’єднує низку зростаючих та убуваючих максимумів. Для будування лінії тренду необхідно принаймні мати дві точки. Чим більше кількість перевірок витримує ця лінія, тим вище значимість цієї лінії.

21 ноября 2012 г.
Лот (Lot)
мінімальний розмір та одиниця виміру угоди. Розмір угоди завжди виражається у цілій кількості лотів.

22 ноября 2012 г.
Маржа (Margin)
обов’язковий об’єм коштів, який вносить учасник ринку для забезпечення проведення торгових операцій.

22 ноября 2012 г.
Маржинальна торгівля (Margin trading)
торгові операції на фінансових ринках, які проводяться Клієнтом з використанням відкритого у брокера (іншого посередника) маржинального рахунку (margin account). Операція купівлі цінних паперів на маржинальний рахунок полягає у тому, що Клієнт оплачує частку вартості угоди власними коштами (здійснює забезпечення – margin), а решта суми надається брокером у кредит з використанням кредитного плеча.

22 ноября 2012 г.
Маркет-мейкер (Market maker)
крупні банки та фінансові компанії, які визначають поточний рівень валютного курсу за рахунок значної частки своїх операцій у загальному об’ємі ринку.

22 ноября 2012 г.
Міжбанківські ставки (Interbank rates)
валютні курси, які оголошують крупні міжнародні банки для інших міжнародних банків.

22 ноября 2012 г.
Мінливість, Волатильність (Volatility)
статистична міра руху ціни за певний відрізок часу.

22 ноября 2012 г.
Низхідна тенденція (Downtrend)
поступове зниження ціни (курсу) фінансового активу протягом певного періоду часу.

22 ноября 2012 г.
Оборот (Turnover)
сукупна вартість всіх здійснених угод у грошовому вираженні за певний період часу.

22 ноября 2012 г.
Опір (Resistance)
рівень ціни, при якому, на Ваш погляд, може відбутися продаж.

22 ноября 2012 г.
Ордер (Order)
розпорядження Клієнта про відкриття чи закриття позиції обраного фінансового інструменту в певному об’ємі.

22 ноября 2012 г.
Осцилятор (Oscillator)
термін, який використовується у технічному аналізі фінансових ринків: крива темпу, що коливається навколо нульової лінії (або між 0 та 100%). технічний індикатор, що показує стан перекупленості або перепроданості ринку. При досягненні осцилятором максимальної позначки ринок знаходиться у стані перекупленості, при досягненні мінімальної позначки – у стані перепроданості.

22 ноября 2012 г.
Перекупленість (Overbought)
cтан ринку, який виникає після значного підвищення ціни (курсу) фінансового активу. У цій ситуації можливий корегуючий спад.

22 ноября 2012 г.
Перенесення позиції (Roll-over, Overnight)
процес перенесення дати валютування на наступний день.

22 ноября 2012 г.
Перепроданість (Oversold)
стан ринку, який виникає після значного зниження ціни (курсу) фінансового активу.

22 ноября 2012 г.
Підтвердження (Confirmation)
усне, письмове чи електронне підтвердження про здійснену угоду.

22 ноября 2012 г.
Подвійна вершина (Double Top)
фігура технічного аналізу ринкової ситуації: курс двічі піднімається до певного рівня, а потім знову опускається.

22 ноября 2012 г.
Подвійне дно (Double Bottom)
фігура технічного аналізу ринкової ситуації: курс двічі опускається до певного рівня, а потім знову піднімається.

22 ноября 2012 г.
Позабіржовий ринок (Over the counter market – OTC)
термін, який використовується для опису будь-яких  угод, які складаються  поза біржею.

22 ноября 2012 г.
Послідовність Фібоначі (Fibonacci Sequence)
послідовність чисел, отримана італійським математиком Леонардо Фібоначі. Дані числа широко використовуються у технічному аналізі для визначення різноманітних цінових рівнів.

22 ноября 2012 г.
Похідний інструмент, Дериватив (Derivative)
контракт, ціна якого змінюється разом із ціною пов’язаного або базового цінного паперу, майбутнього або іншого фізичного інструмента. Найбільш поширеним похідним інструментом є опціон.

22 ноября 2012 г.
Прибуток (Profit)
перевищення прибутків від торгової угоди над збитками за нею.

22 ноября 2012 г.
Пробій, Прорив (Breakout)
перетинання рівня підтримки або опору.

22 ноября 2012 г.
Прогноз (Forecast)
оцінка майбутньої тенденції за допомогою дослідження та аналізу доступної інформації.

22 ноября 2012 г.
Пункт (Pip, point, tick)
мінімальна величина зміни вартості валюти. Зазвичай це другий або четвертий десятковий знак після коми, тобто 0,01 або 0,0001 відповідно.

21 ноября 2012 г.
Раллі (Rally)
стрімкий зріст цін (курсів) на фінансових ринках.

21 ноября 2012 г.
Реакція (Reaction)
рух ціни (курсу) проти домінуючої тенденції на фінансовому ринку.

21 ноября 2012 г.
Ризик (Risk)
схильність до змінення, вірогідність якого невідома. Найчастіше  використовується у негативному значенні для позначення вірогідності  настання несприятливих змін.

21 ноября 2012 г.
Рівень опору (Resistance level)
термін, який визначає ціновий рівень фінансового активу, при досягненні якого очікується поява значної кількості продавців даного активу та/або сконцентровані накази на продаж.

21 ноября 2012 г.
Рівень підтримки (Support level)
термін, який визначає ціновий рівень фінансового активу, при досягненні якого очікується поява значної кількості покупців даного активу та/або сконцентровані накази на купівлю.

21 ноября 2012 г.
Розрив (Gap)
ситуація, коли ціна фінансового активу при відкритті торгової сесії відрізняється від ціни, зафіксованої при закритті попередньої торгової сесії, з утворенням незаповненого цінового діапазону.

22 ноября 2012 г.
Своп (Swap)
одночасний продаж та купівля однієї кількості певної валюти з різними датами валютування. Зазвичай свопування провадиться при перенесенні відкритої позиції на наступний день. Свопувати відкриту валютну позицію означає зберегти стан позиції (розмір і знак) на певний строк у майбутньому.

22 ноября 2012 г.
Спот (Spot)
угода, яка провадиться негайно, проте передавання грошей за нею зазвичай відбувається впродовж двох робочих днів з моменту укладення даної угоди.

22 ноября 2012 г.
Спотова ціна (Spot price)
поточна ринкова ціна. Розрахунки за спотовими угодами зазвичай відбуваються через два дні після укладення угоди.

22 ноября 2012 г.
Спред (Spread)
різниця між цінами купівлі та продажу.

22 ноября 2012 г.
Стоп-аут (Stop Out)
стан рахунку, при  якому Клієнт утрачає можливість керувати своїм рахунком, а одна або кілька відкритих позицій за ним примусово закриваються за будь-якою найближчою доступною ціною для збереження позитивного балансу на рахунку. Stop Out настає, коли відсотковий показник стану рахунку (Margin Level) досягає значення 30% та нижче.

22 ноября 2012 г.
Теорія хвиль Еліота (Elliot wave theory)
cистема аналізу та прогнозування руху цін, заснована на теорії Р.Н. Еліота. Головне положення: рух цін проходить у п’ять хвиль у напрямку основної тенденції, після чого виникають три корегуючі хвилі.

22 ноября 2012 г.
Технічний аналіз (Technical analysis)
метод прогнозування розвитку ситуації на фінансових ринках шляхом аналізу графіків цін фінансових активів та показань технічних індикаторів.

22 ноября 2012 г.
Торгова сесія (Trading session)
безперервний період часу, впродовж якого на базисному ринку можуть укладатися торгові угоди.

22 ноября 2012 г.
Торговий коридор (Trading range)
ситуація, коли ціни коливаються між горизонтальними рівнями підтримки та опору.

22 ноября 2012 г.
Трейдер (Trader)
фізична або юридична особа, яка купує та продає фінансові активи.

22 ноября 2012 г.
Трейдинг (Trading)
спекулятивні операції з купівлі та продажу цінних паперів або товарів з метою наступного здобуття прибутку.

22 ноября 2012 г.
Тренд, Тенденція (Trend)
переважний напрямок руху цін. Зростаючі піки та западини створюють висхідну тенденцію, а спадаючі піки та западини – низхідну.

22 ноября 2012 г.
Ф’ючерс, Ф’ючерсний контракт (Futures)
зобов’язання надати товар або інструмент за вказаною ціною на визначену дату. Має стандартизовані умови та зазвичай не передбачає фізичну поставку товару.

22 ноября 2012 г.
Фальшивий пробій, прорив (False breakout)
короткотривалий рух ціни (курсу) фінансового активу крізь певну умовну межу (попередня вершина або дно, рівень консолідації), а потім повернення та рух у протилежний бік.

22 ноября 2012 г.
Федеральна резервна система США (Fed)
структура, яка фактично є центральним банком США.

22 ноября 2012 г.
ФОРЕКС (Forex, Foreign Exchange Market)
в міжнародній практиці цим терміном заведено називати світовий валютний ринок (ринок конверсійних операцій з обміну домовлених сум грошової одиниці однієї країни за погодженим курсом на певну дату).

22 ноября 2012 г.
Фундаментальний аналіз (Fundamental analysis)
аналіз даних економічного та політичного характеру з метою прогнозування змін на фінансових ринках.

22 ноября 2012 г.
Хвильовий аналіз Еліота (Elliott Wave Analysis)
метод технічного аналізу фінансових ринків, заснований на хвильовій теорії Еліота.

22 ноября 2012 г.
Хеджирування (Hedging)
політика нейтралізації ризику від здійснення торгових операцій шляхом відкриття додаткових позицій у зворотному напрямку та рівною кількістю лотів за фінансовим активом того ж виду.

22 ноября 2012 г.
Цена покупки (Ask price)
курс, за яким Клієнт здійснює ігрову угоду з купівлі фінансових активів (більша цифра у двосторонньому котируванні).

22 ноября 2012 г.
Ціна продажу (Bid price)
курс, за яким Клієнт здійснює ігрову угоду з продажу фінансових активів (менша цифра у двосторонньому котируванні).

Создание сайта — X•STYLE